Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje


Wariant tytułu Scientific Papers of the Institute of Telecommunication and Acoustics of Wrocław Technical University. Conferences
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej
ISSN 0324-9344
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Kordowiak, Sławomir; Mysiński, Wojciech; Nowak, Janusz
The function generator controlled from PC computer
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1994
Szromba, Andrzej; Mysiński, Wojciech
Computer simulation of a light controlled oscillator
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1994
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/