Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego


Wydawca Wydawnictwo Esprit
Uwagi Instytucja sprawcza: Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Bojęś-Białasik, Anna
Piece w klasztorze Dominikanów w Krakowie : badania w latach 2009–2010
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Bojęś-Białasik, Anna; Niemiec, Dariusz
Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 2010-2012
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/