Topos


Wariant tytułu Topos : miesięcznik o sztuce i ekologii
Wydawca Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ISSN 1230-8943
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/