Topos


Wariant tytułu Topos : miesięcznik o sztuce i ekologii
Wydawca Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ISSN 1230-8943
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/