Monografie / Politechnika Lubelska


Wydawca Politechnika Lubelska
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 19

Królikowska, J.
Green infrastructure in urbanized areas as the future of eco-engineering
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wójcik, W.; Generowicz, A.; Kryłów, M.
Study of vermicompost properties of sewage sludge and biodegradable waste using zeolites
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hajduga, G.; Generowicz, A.; Iwanejko, R.
Analysis of changes in waste accumulation in small communities
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Duda, Jan
Zintegrowane projektowanie procesów i systemów wytwarzania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Grabowski, Marcin
Zastosowanie metody warstwowego osadzania stopionego materiału (FDM) w medycynie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Wyszyński, Dominik
Zastosowanie metody DMLS w medycynie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Krajewska-Śpiewak, Joanna
Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania strefy skrawania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Warżołek, Dorota
Metoda uodparniania harmonogramów produkcji na nieplanowane przestoje maszyn w warunkach produkcji wieloasortymentowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Zuziak, Zbigniew K.
Zmiany strukturalne w miastach polskich na początku XXI w. Między sztuką budowania miast a polityką przestrzenną
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Żyra, Joanna
Komplementarność edukacji wyższej oraz inwestycji w Polsce : analiza danych regionalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Boroń, Paweł
Porównanie wyników analiz dynamicznych w odniesieniu do różnych modeli numerycznych konstrukcji stalowej hali przemysłowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Szeląg, Agata
Propagacja dźwięków materiałowych w konstrukcji budynku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Łuczkowski, Marcin; Kuboń, Piotr
Praca węzłów stalowych pod obciążeniem dynamicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Flaga, Andrzej
Oddziaływanie wiatru na budynki wysokie w zabudowie wielkomiejskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Tracz, Marian; Stypuła, Krzysztof
Ruch miejski a warunki środowiskowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Plebankiewicz, Edyta
Kierunki działań zmierzających do obniżania kosztów w cyklu życia budynków miejskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Schneider-Skalska, Grażyna
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Kowicki, Marek
Równowaga w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich : wybrane zagadnienia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Duda, Jan; Wojakowski, Paweł
Projektowanie procesów i systemów obróbki w warunkach współbieżnego rozwoju wyrobu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/