Studies and Researches / Graduate School in Concrete Structures – Fratelli Pesenti. Politecnico di Milano


Wariant tytułu Studies and Researches : annual review of structural concrete / Politecnico di Milano. Dipartimento di Ingegneria Strutturale
Wydawca IMREADY
Uwagi Instytucja sprawcza: Graduate School F.lli Pesenti, Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Hager, Izabela; Carré, Hélène; Krzemień, Katarzyna
Damage assessment of concrete subjected to high temperature by means of the ultrasonic pulse velocity – UPV method
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/