Prace Naukowe Katedry Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej / Politechnika Krakowska


Wariant tytułu Prace Naukowe Zakładu Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej / Politechnika Krakowska
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Zakładu Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 16

Kuśnierz, Kazimierz
Sieniawa : historia rozwoju przestrzennego
Typ: książka
Data wydania: 2001
Szlezynger, Piotr
Czy w Wiśniczu była przestrzeń ceremonialna?
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Motak, Maciej
Elementy nowatorskie i tradycyjne w kompozycji urbanistycznej wybranych renesansowych założeń miejsko-rezydencjonalnych w Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Schubert, Jan
Żydzi w armii austriackiej przed I wojną światową : izraelickie cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej na terenach dawnej Galicji Zachodniej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Sadowska, Ewa Janina
Renesansowa synagoga w Żółkwi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Bogdanowski, Janusz
Pod Zamościem pół wieku temu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Szafer, T. Przemysław
O architekturze polskiej i architektach w latach przełomu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Zin, Wiktor
Prof. Józef Frazik, dydaktyk znakomity
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Kuśnierz, Kazimierz
Wadowice, uwagi o rozwoju przestrzennym miasta do końca XIX wieku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Kadłuczka, Klaudia
Średniowieczne opactwo w Jedburghu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Białkiewicz, Zbigniew Jan
Historyzm i eklektyzm a krakowska architektura XIX stulecia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Tołłoczko, Zdzisława; Tołłoczko, Tomasz
Josip Plečnik – jeden z prekursorów tradycjonalnego modernizmu : ze studiów nad ewolucją architektury od akademickiego klasycyzmu ku zmodernizowanemu klasycyzmowi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Malik, Rafał
Kęty – uwagi o rozwoju przestrzennym miasta w okresie średniowiecza
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Kadłuczka, Andrzej
Kościół i klasztor ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu : z problematyki historyczno-badawczej i konserwatorskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Pawlicki, Bonawentura Maciej
Kształt zespołu zabytkowego i jego identyfikacja
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999

Studia z historii architektury i urbanistyki poświęcone profesorowi Józefowi Tomaszowi Frazikowi
Typ: książka
Redaktor: Kuśnierz, Kazimierz, Tołłoczko, Zdzisława
Data wydania: 1999
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/