The MIRIAM project / Milan Research Centre for Industrial and Applied Mathematics


Wydawca Soocietà Editrice Esculapio
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Gadek-Moszczak, Aneta; Wojnar, Leszek
Objective, quantitative and automatic X-ray image analysis of the bone regenerate in the Ilizarov method
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/