Szkolenia i Konferencje : cykl konferencji związanych z gospodarką odpadami / ABRYS


Wydawca ABRYS (Poznań)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Kusińska, Elżbieta
Zrównoważone systemy zagospodarowania wód opadowych w miastach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Mikuła, Janusz
Podstawowe uwarunkowania w zakresie II etapu pozyskiwania OOŚ – zapisy projektowe a zmiany w treści decyzji środowiskowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/