Nordic Petroleum Technology Series


Wydawca Nordisk Energi-Forskningsprogram
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Piekarczyk, Bernadetta
Dynamic elastic properties of carbonate and sandstone from Poland
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998




© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/