Nordic Petroleum Technology Series


Wydawca Nordisk Energi-Forskningsprogram
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Piekarczyk, Bernadetta
Dynamic elastic properties of carbonate and sandstone from Poland
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1998
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/