Saxe-Coburg Publications on Computational Engineering


Wydawca Saxe-Coburg Publications
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Topping, B.H.V.; Muylle, J.; Iványi, P.; Putanowicz, R.; Cheng, B.
Finite element mesh generation
Typ: książka
Data wydania: 2004
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/