Automatyka i Informatyka. Technologie Informacyjne – Zarządzanie – Oprogramowanie


Wydawca Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Smagłowski, J.; Poznański, P.
Platforma wymiany wiadomości oparta na kolejkach – wzorzec projektowy klasy Enterprise
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/