WIT Transactions on Ecology and the Environment


Wydawca WIT Press
ISSN 1746-448X
e-ISSN 1743-3541
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kowarska, B.; Żukowski, W.
Conversion of nitrogen compounds into nitrogen oxides during combustion in a fluidised bed reactor
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kawecki, J.; Kowalska, A.
Analysis of vibration influence on people in buildings in standards approach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/