Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Seria: Konferencje


Wydawca Komisja Metrologii Oddziału PAN (Katowice)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 7

Tomczyk, Krzysztof
Application of Levenberg-Marquardt algorithm for optimization of mathematical models according to minimax of objective function
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Layer, Edward; Tomczyk, Krzysztof
Procedures for determining signals maximizing the absolute value of error
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Tomczyk, Krzysztof
Zastosowanie algorytmów genetycznych do wzorcowania dynamicznego aparatury pomiarowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Tomczyk, Krzysztof
Optymalizacja parametrów matematycznych modeli wzorców ze względu na transformację niezniekształcającą
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Rup, Kazimierz; Malinowski, Łukasz
Pośrednia metoda pomiaru strumienia płynu za pomocą przepływomierza kolankowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Tomczyk, Krzysztof; Sieja, Marek
Algorytm poszukiwania sygnałów maksymalizujących całkowo-kwadratowy funkcjonał błędu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Tomczyk, Krzysztof
Optymalizacja parametrów wybranych typów przetworników drgań
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/