Proceedings of the TRIZFest International Conference


Wydawca The International Triz Association-MATRIZ
ISSN 2374-2275
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Boratyńska-Sala, Anna
The evolution of attitudes to entrepreneurship in people (14 -16 years old)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Yatsunenko, S.; Józwa, K.; Karendał, P.; Vintman, Z.; Przytuła, P.; Boratyński, J.; Boratyńska-Sala, A.; Stańczak, I.
The strategy and results of the implementation of the TRIZ methodology in Poland
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/