Lecture Notes in Engineering


Wydawca Springer
ISSN 0176-5035
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Cegielski, E.; Życzkowski, M.
Optimal design of viscoplastic structures under dynamic loadings
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Osyczka, Andrzej
Computer aided multicriterion optimization system (CAMOS)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1989
Bielski, Jan
Postcritical deformations of meridional cross-section of elastic toroidal shells subject to external pressure
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/