Lecture Notes in Engineering


Wydawca Springer
ISSN 0176-5035
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Bielski, Jan
Postcritical deformations of meridional cross-section of elastic toroidal shells subject to external pressure
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/