Thermal Engineering


Wariant tytułu Teploenergetika
Wydawca MAIK Nauka - Interperiodica

Springer
ISSN 0040-6015
e-ISSN 1555-6301
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Weinreb, K.
Diagnostics of an induction-motor rotor by the spectral analysis of stator currents
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thermal Engineering
Data wydania: 2013
ISSN: 0040-6015
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/