Advanced Construction


Wydawca Kaunas University of Technology (Litwa)
ISSN 2029-1213
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Kozak, Martyna; Kluza, Iwona
Non-visual cityscape changes in accordance to the garden-city concept of ebenezer howard
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/