Advances in Decision Sciences and Future Studies


Wydawca Progress & Business Publishers
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Niedźwiecki, Michał; Rzecki, Krzysztof; Cetnarowicz, Krzysztof
Eval-net: implementation evaluation nets elements as Petri net extension
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Niedźwiecki, Michał; Rzecki, Krzysztof; Cetnarowicz, Krzysztof
The use of evaluation nets in Complex Negotiations modelling
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/