Geotechnical Challenges in Megacities


Wariant tytułu Geotechnical challenges in megacities : proceedings of the International Geotechnical Conference
Wydawca GRF
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Gwóźdź-Lasoń, M.
How to calculate the impact of geotechnical condition plots of land with commercial use on market value this type of real estate
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/