EURODYN : International Conference on Structural Dynamics


Wariant tytułu EURODYN
Wydawca European Association for Structural Dynamics (EASD)
ISSN 2311-9020
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław; Chełmecki, Jarosław
Dynamic testing of anti-vibration protection constructed in floor topping of historic masonry building
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tatara, T.; Kuboń, P.
Dynamic properties of tailing dam under mining induced seismic events
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lasowicz, Natalia; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław; Jankowski, Robert
Experimental study on the effectiveness of polymer dampers in reduction of structural vibrations
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/