INPE – Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych


Wariant tytułu Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych
INPE : biuletyn Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Biuletyn INPE
INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych : biuletyn Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Wydawca Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
ISSN 1234-0081
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)

Podserie w tej serii:


Podręcznik dla Elektryków : zeszyty monotematyczne : dodatek do miesięcznika INPE


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/