Advances in Polymer Science


Wydawca Springer Nature
ISSN 0065-3195
e-ISSN 1436-5030
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 45 (od 2012)
40 (od 2014)
35 (od 2015)
45 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 45
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1605 Chemistry: Organic Chemistry
2507 Materials Science: Polymers and Plastics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Bogdał, Dariusz; Bednarz, Szczepan; Matras-Postołek, Katarzyna
Microwave-assisted synthesis of hybrid polymer materials and composites
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matras-Postołek, Katarzyna; Bogdał, Dariusz
Polymer nanocomposites for electro-optics : perspectives on processing technologies, material characterization, and future application
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pielichowski, K.; Njuguna, J.; Janowski, B.; Pielichowski, J.
Polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS)-containing nanohybrid polymers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Penczek, Piotr; Czub, Piotr; Pielichowski, Jan
Unsaturated polyester resins : chemistry and technology
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/