Berichte aus dem Maschinenbau


Wydawca Shaker
ISSN 0945-0874
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Kozień, M.
Finite difference schemes for determination of power flow in beams by strain measurement methods
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/