Berichte aus dem Maschinenbau


Wydawca Shaker
ISSN 0945-0874
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 7

Kozień, M.
Finite difference schemes for determination of power flow in beams by strain measurement methods
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998

Dynamics of Continua : International Symposium, Physikzentrum Bad Honnef, 9-13 September 1996
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1998
Bogacz, R.; Krzyżański, T.; Popp, K.
Wave propagation in two dynamically coupled periodic systems
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Szuwalski, K.; Michałowski, S.A.
Optimal design of physical pendulum with respect to time to creep rupture
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Bogacz, R.; Imielowski, S.; Tomski, L.
Stability and vibration of column structures subjected to generalized concentrated load : theoretical and experimental study
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Markiewicz, M.
Some aspects of hydrodynamic interaction in multibody floating systems
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Bogacz, R.; Dżuła, S.
Dynamics and stability of a wheelset
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/