Atiner's Conference Paper Series


Wydawca Athens Institute for Education and Research
ISSN 2241-2891
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Stachura, Ewa; Dee, John
Contemporary housing in Central and Eastern Europe: product versus preference – the Polish case
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Kowalski, Zygmunt; Hoffmann, Józef; Hoffmann, Krystyna; Makara, Agnieszka
Processing of the pig manure into solid multi-component mineral-organic fertilizers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/