Biblioteka Ekonomia i Środowisko


Wydawca Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej (Kraków)
ISSN 1506-5618
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Godyń, Izabela
Zastosowanie analizy input-output do oceny wodochłonności gospodarki w podziale na sektory
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/