Biblioteka Ekonomia i Środowisko


Wydawca Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej (Kraków)
ISSN 1506-5618
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)