Lecture Notes in Engineering and Computer Science


Wydawca Newswood (Hong Kong)
ISSN 2078-0958
e-ISSN 2078-0966
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Moszumański, R.
Energy-efficient system of feedstock transport operating in a system of particulate material forming press - compact sintering furnace
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lee, Ling Wei; Bargiela, Andrzej
An investigation on the use of constraints-applied voxels in the search for protein surface atoms
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/