Monografie / Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Nauki


Wydawca Polska Akademia Umiejętności
Uwagi Instytucja sprawcza: Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Nauki
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Krzeptowska-Moszkowicz, Izabela
Emil Godlewski senior : pionier fizjologii roślin
Typ: książka
Data wydania: 2013
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/