Proceedings of Forum Acusticum


Wariant tytułu Forum Acusticum
Wydawca The Polish Acoustical Society
ISSN 2221-3767
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 6

Klosak, Andrzej K.; Gade, Anders C.
Acoustic design and performance of 500 seats Penderecki concert hall in Radom, Poland
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kłosak, Andrzej K.; Gade, Anders C.; Kolisz, Karolina; Ziarko, Bartłomiej
Circular music rooms: design and evaluation methods
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Kłosak, Andrzej K.; Gade, Anders C.; Sirbat, Xavier; Bucka, Agnieszka
Influence of source directivity on measured STI values in rooms for speech
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Majka, Marcin; Sobieszczyk, Paweł; Gębarowski, Robert; Zieliński, Piotr
Effective pitch as indicator of duration time of ultrashort acoustic pulses. An instance of Weber-Fechner law
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dziechciowski, Zygmunt; Kozień, Marek S.
Identification of experimentally measured acoustic modes inside bulldozer cabine
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Augustyn, Elżbieta; Kozień, Marek S.; Prącik, Michał
Reduction of torsional vibration of free-clamped beam by piezoelectric elements
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/