Archiwum Etnograficzne = Ethnographic Archives


Wariant tytułu Archiwum Etnograficzne
Wydawca Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
ISSN 0066-6858
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze = Polish Ethnological Society
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Gaczoł, Andrzej
Jan Józef Fitzke (1909-1940) : prehistoryk, archeolog, muzealnik, kustosz – kierownik Muzeum Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku, badacz przeszłości Wołynia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/