Kluwer International Series in Engineering and Computer Science


Wydawca Kluwer Academic Publishers
ISSN 0893-3405
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Bargiela, Andrzej; Pedrycz, Witold
Granular computing : an introduction
Typ: książka
Data wydania: 2003
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/