Atlas Twierdzy Kraków. Seria 2, Prace Studialne


Wariant tytułu Atlas Twierdzy Kraków. Seria 2, Prace Studialne = Atlas of the Krakow Fortress
Wydawca Urząd Miasta Krakowa. Oddział Ochrony Zabytków
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 5

Myczkowski, Zbigniew; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Staniewska, Anna; Wielgus, Krzysztof; Rymsza-Mazur, Wojciech et al.
O przyszłość Twierdzy Kraków : opracowanie studialne dla Programu Planu Ochrony Zespołu Historyczno-Krajobrazowego Twierdzy Kraków
Typ: książka
Redaktor: Rojkowska-Tasak, Halina, Szkoła, Michał, Wielgus, Krzysztof, Chajdys, Karol
Data wydania: 2010

O przyszłość Twierdzy Kraków : opracowanie studialne dla programu planu ochrony zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków
Typ: opis bibliograficzny książki
Data wydania: 2010
Brzoskwinia, Waldemar
Atlas pancerzy Twierdzy Kraków. Cz. 1, Główne wyposażenie pancerne fortów Twierdzy Kraków : wieże pancerne, kopuły pancerne, tarcze pancerne, sponson pancerny
Typ: opis bibliograficzny książki
Data wydania: 2003
Janczykowski, Jan
Z problematyki adaptacji krakowskich fortów
Typ: opis bibliograficzny książki
Data wydania: 2002
Brzoskwinia, Waldemar; Janczykowski, Jan
Zabytki fortyfikacji Twierdzy Kraków : ochrona i konserwacja w latach 1991-1998
Typ: opis bibliograficzny książki
Data wydania: 1998
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/