Atlas Twierdzy Kraków. Seria 2, Prace Studialne


Wariant tytułu Atlas Twierdzy Kraków. Seria 2, Prace Studialne = Atlas of the Krakow Fortress
Wydawca Urząd Miasta Krakowa. Oddział Ochrony Zabytków
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)