Zeszyty Naukowe Ośrodka Badania Kultury Miasta TPŻ im. P. Hulki-Laskowskiego


Wydawca Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 2

Sadowska, Ewa Janina
Krakowskie drewno
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995
Sadowska, Ewa Janina
Badania ośrodka krakowskiego dotyczące etnografii miasta (lata 80-te)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1992
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/