Advances in Engineering Research


Wydawca Nova Science Publishers
ISSN 2163-3932
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Taler, Jan; Taler, Dawid; Sobota, Tomasz; Cebula, Artur
Theoretical and experimental study of flow and heat transfer in a tube bank
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/