Advances in Engineering Research


Wydawca Nova Science Publishers
ISSN 2163-3932
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Taler, Jan; Taler, Dawid; Sobota, Tomasz; Cebula, Artur
Theoretical and experimental study of flow and heat transfer in a tube bank
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/