Topos


Wariant tytułu Topos : the international review of landscape architecture and urban design
Wydawca Callwey
ISSN 0942-752X
Lista MNiSW/MEiN C (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2013)
0 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10


Publikacje w tym tytule: 1

Skrzyńska, Anna
Urban space in Kraków
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2007
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/