Studia Matematyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego


Wariant tytułu Mathematical Studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Natural Sciences
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego (Kielce)
ISSN 1899-8267
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Jakóbczak, Piotr
O pewnym memorandum dotyczącym nauczania matematyki w wyższych uczelniach monarchii austro-węgierskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/