Trends in Mechanics of Materials


Wariant tytułu Współczesne Trendy w Mechanice Materiałów
Wydawca Institute of Fundamental Technological Research. Polish Academy of Science (IPPT PAN)
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Skrzypek, J.; Kuna-Ciskał, H; Ganczarski, A.
Continuum damage mechanics modeling of creep-damage and elastic-damage-fracture in materials and structures
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/