Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej


Wydawca Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)

Podserie w tej serii:


Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/