Reviews in Mathematics and Mathematical Physics


Wydawca Cambridge Scientific Publishers
ISSN 1024-5278
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Mykytyuk, I.V.
Invariant Kähler structures on the cotangent bundle of symmetric spaces and reduction
Typ: książka
Redaktor: Fomenko, A.T.
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/