Rewaloryzacja – Politechnika Krakowska


Wydawca Politechnika Krakowska
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 5

Aleksander Noworól
Rehabilitacja osiedli mieszkaniowych : studium na przykładzie Francji
Typ: książka
Data wydania: 1991

Rola i funkcja zespołów zabytkowych w rozwoju przestrzennym miast, aglomeracji i regionów : (raport z badań prowadzonych w latach 1981-1985 przez IV grupę tematyczną w ramach problemu międzyresortowego 1.6 "Rewaloryzacja zespołów zabytkowych na tle rozwoju miast")
Typ: książka
Redaktor: Cęckiewicz, Witold
Data wydania: 1989
Patoczka, Piotr
Studium systemu pojęć stosowanych w rewaloryzacji krajobrazu
Typ: książka
Data wydania: 1987
Aleksander Böhm
Ochrona i kształtowanie krajobrazu w zabytkowych układach przestrzennych : (raport z badań prowadzonych w latach 1981-1985 w ramach V grupy tematycznej problemu międzyresortowego MR 1.6 "Rewaloryzacja zespołów zabytków na tle rozwoju miast")
Typ: książka
Data wydania: 1987
Bogdanowski, Janusz et al.
Mały słownik terminologiczny dawnej architektury obronnej w Polsce
Typ: książka
Data wydania: 1986
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/