Prace Naukowe. Psychologia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie


Wariant tytułu Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia
Wydawca Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Częstochowa)
ISSN 0860-0872
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Szewczyk-Zakrzewska, Agnieszka
Komunikacja w sytuacji zadaniowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/