Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


Wydawca Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ISSN 1732-1565
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Kaczmarek, Jarosław; Młynarski, Stanisław
Uwarunkowania niezawodnościowe i organizacyjne w gospodarowaniu majątkiem trwałym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/