Monografia / Akademia Podlaska


Wariant tytułu Monografia - Akademia Podlaska
Wydawca Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
ISSN 0860-2719
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Bażela, Wiesława
Uporządkowanie momentów magnetycznych w związkach ziem rzadkich typu RTX
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Bażela-Wróbel, W.; Penc, B.; Szytuła, A.
Neutron diffraction for materials science
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/