Monografia / Akademia Podlaska


Wariant tytułu Monografia - Akademia Podlaska
Wydawca Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
ISSN 0860-2719
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Bażela, Wiesława
Uporządkowanie momentów magnetycznych w związkach ziem rzadkich typu RTX
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/