Prace naukowe – Monografie / [Instytut Techniki Górniczej] KOMAG


Wariant tytułu Prace naukowe – Monografie KOMAG
Prace naukowe – Monografie / KOMAG
Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kaczmarczyk, Krzysztof; Brzeżański, Marek
Problemy ekologiczne silników spalinowych eksploatowanych w wyrobiskach podziemnych węgla kamiennego
Typ: książka
Data wydania: 2015
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/