Nauki Techniczne – Architektura / Politechnika Świętokrzyska


Wariant tytułu Nauki Techniczne / Politechnika Świętokrzyska. Architektura
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Świętokrzyska. Wydział Budownictwa i Architektury
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 3

Strzelecka-Seredyńska, Monika
Zrównoważona modernizacja zabudowy mieszkaniowej dla seniorów we współczesnym mieście
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Strzelecka-Seredyńska, Monika
Architektura mieszkaniowa dla seniorów przyjazna dla środowiska naturalnego : przykłady realizacji skandynawskich, francuskich, angielskich i hiszpańskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Strzelecka-Seredyńska, Monika
Architektura mieszkaniowa dla seniorów przyjazna dla środowiska naturalnego : przykłady realizacji szwajcarskich, austriackich i niemieckich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/