Na Pograniczach Kultur i Narodów


Wydawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Karpackie subregiony kulturowe – spójna przestrzeń materialna i duchowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/