DTU Civil Engineering Report


Wydawca COST European Cooperation in Science and Technology
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Maslak, Mariusz; Pazdanowski, Michal; Siudut, Janusz; Tarsa, Krzysztof
Probability-based durability prediction for corroded shell of steel cylindrical tank for liquid fuel storage
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/