Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej / Politechnika Warszawska


Wydawca Oficyna Wydawnicza PW
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Ratoń, Weronika; Szeląg, Agata
Analiza wybranych modeli matematycznych służących do określania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Piekara, Filip; Szeląg, Agata
Analiza wpływu zamocowania okładzin ściennych z płyt gipsowo-kartonowych na izolacyjność akustyczną przegrody
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/