Verkehrstelematik


Wydawca TUDpress
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Gentile, Guido; Kucharski, Rafał; Meschini, Lorenzo
Modelling rerouting phenomena through dynamic traffic assignment in rolling horizon
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/