Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania


Wydawca Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT (Warszawa)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 4

Luchowski, Leszek; Tomaka, Agnieszka Anna; Pojda, Dariusz; Tarnawski, Michał; Skabek, Krzysztof; Kowalski, Przemysław A.
Skanery 3D - trójwymiarowe obrazowanie powierzchni
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kromka-Szydek, Magdalena
Osteosynteza i rekonstrukcja kości żuchwy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Łagan, Sylwia
Rekonstrukcje ubytków koron zębów we współczesnej stomatologii zachowawczej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Milewski, Grzegorz
Implanty stomatologiczne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/