Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale Universitatis Vratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa


Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria główna Acta Universitatis Wratislaviensis
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Rębielak, Janusz
Zespolony system konstrukcyjny budynków wysokich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Rębielak, Janusz
Architektura w dawnej Persji i we współczesnym Iranie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/